Oferta - Usługi Rachunkowo-Księgowe Aleksandra Kaszuba

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej VAT

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT

 • Wnioski kredytowe

 • VAT budowlany

 • Kadry i płace

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Rozliczenia z ZUS-em

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Rachunek zysków i strat

 • Bilans

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Pomoc w wyborze opodatkowania

 • Doradztwo prawne i podatkowe

Kontakt

Usługi Rachunkowo-Księgowe Aleksandra Kaszuba

ul. Chełmońskiego 6/2
44-100 Gliwice
śląskie
667 708 568